FORGOT YOUR DETAILS?

  • Trening umiejętności społecznej

Trening umiejętności społecznych to forma zajęć wspierająca kompetencje społeczne dzieci wykorzystująca proces uczenia się poprzez modelowanie zachowania. Podczas treningu dzieci zdobywają umiejętności radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji. Nauka odbywa się poprzez  interakcje z rówieśnikami w trakcie sytuacji inicjowanych i moderowanych przez terapeutę. W trakcie zajęć dzieci otrzymują wsparcie i jasną informacje zwrotną. Tworzą przydatne schematy zachowań, odpowiednie dla danej sytuacji.

Dla kogo?
- dla dzieci mających problem w  nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych
- dla dzieci z problemem radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- dla dzieci z trudnościami w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).

Cel treningu umiejętności społecznej:
- zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych
- zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych
- rozpoznawania treści przeżywanych emocji
- utrzymywanie i poprawianie koncentracji uwagi
- pohamowanie nieakceptowalnych społecznie, spontanicznych reakcji
- wspieranie i komunikacji

TOP