FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

 

Niepubliczny Żłobek "Pracownia Emu" czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

7.00-7.30
Przybycie dzieci do żłobka. Zabawa dowolna według własnych zainteresowań.

7.30-8.00
„Witamy nowy dzień” - poranny krąg, zajęcia polisensoryczne, prowadzone według scenariuszy: wiosna, lato, jesień lub zima - stymulacja zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku oraz węchu.

08.00-8.30
Przygotowanie do śniadania -
wdrażanie elementów higieny osobistej, tj. umiejętność korzystania z urządzeń sanitarnych, nauka samodzielnego mycia rąk.

08.30-9.00
Śniadanie – nauka samodzielnego spożywania posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

09.00-10.00
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, plastycznej, muzycznej, językowej (wzbogacanie słownictwa biernego), stymulacja pamięci wzrokowej, słuchowej, węchowej, stymulacja funkcji poznawczych, zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej.

10.00-10.30
Przygotowanie do drugiego śniadania -
wdrażanie elementów higieny osobistej, tj. umiejętność korzystania z urządzeń sanitarnych, nauka samodzielnego mycia rąk.

10.30-11.00
Drugie śniadanie – nauka samodzielnego spożywania posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

11.00-12.00
Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych).

12.00-12.30
Przygotowanie do obiadu - wdrażanie elementów higieny osobistej, tj. umiejętność korzystania z urządzeń sanitarnych, nauka samodzielnego mycia rąk.

12.30-13.00
Obiad – nauka samodzielnego spożywania posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

13.00-14.30
Odpoczynek po obiedzie/leżakowanie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.30-15.00
Toaleta – wdrażanie elementów higieny osobistej, tj. umiejętność korzystania z urządzeń sanitarnych, nauka samodzielnego mycia rąk.

15.00-16.00
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe – materiał montessoriański w modelu neurofizjologicznym, stymulowanie funkcji poznawczej, ćwiczenia z zakresu motoryki małej, koordynacji oko-ręka, nauka kategoryzowania, stymulacja sensoryczna, ćwiczenia życia praktycznego.

16.00-16.30
Przygotowanie do podwieczorku – wdrażanie elementów higieny osobistej, tj. umiejętność korzystania z urządzeń sanitarnych, nauka samodzielnego mycia rąk.

16.00-16.30
Podwieczorek – nauka samodzielnego spożywania posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

16.30-18.00
Zabawy na placu zabaw (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych) lub według własnych zainteresowań w sali.Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.

TOP