FORGOT YOUR DETAILS?

  • MANUALNE TOROWANIE GŁOSEK

Odpowiednia manipulacja naciskiem, trakcją warg, języka i żuchwy, w tej metodzie, aktywuje ruchy artykulacyjne głosek.

"Torowanie drogi neurologicznej wzorców ruchu odbywa się poprzez układanie narządów artykulacyjnych zgodnie z opisem położenia żuchwy i języka podczas wypowiadania samogłosek. Polega na odzwierciedlaniu miejsca i sposobu artykulacji spółgłosek, które są wypowiadane w sylabach" (Cieszyńska-Rożek 2013).

Początkowo artykulacja zostaje niejako wymuszona przez terapeutę, aby z biegiem czasu umożliwić dziecku, po włączeniu głosu, usłyszenie przez siebie wypowiedzianą głoskę, sylabę, a w końcu wyrazy i proste zdania.

Dla kogo?
Dla dzieci:
- niemówiących, z opóźnionym rozwojem mowy
- z całościowym zaburzeniem rozwoju
- z niepełnosprawnością intelektualną
- z chorobami genetycznymi (zespół Downa, Cri Du Chat, etc.)
- z porażeniem mózgowym.

Manualne torowanie głosek krok po kroku
1. Przygotowanie twarzy, okolicy oralnej dziecka do dotyku oraz manipulacji w jej obrębie.
2. Wywołanie sylab prymarnych - kolejność zależy od aktualnych możliwości i predyspozycji dziecka.
3. Stopniowe rozszerzanie ilości sylab prymarnych i sekundarnych.
4. Budowanie wyrazów i prostych zdań.

TOP