FORGOT YOUR DETAILS?

  • Terapia ręki

Motoryka mała to sprawność ruchowa ręki związana nie tylko z pisaniem i rysowaniem, ale również narzędzie do wykonywanie precyzyjnych zadań takich jak wiązanie butów, zapinanie guzików. Jego prawidłowe “działanie” gwarantuje dziecku zdobywanie wiele umiejętności między innymi: jedzenie, ubieranie się, manipulowanie przedmiotami, budowanie z klocków – daje mu samodzielność i niezależność.
Deficyty w zakresie funkcjonowania ręki mogą być zróżnicowane od całkowitej niezdolności do ruchu do niewielkich problemów grafomotorycznych.

Terapia ręki polega na terapii zgodnej z zasadami rozwoju fizjologicznego – to znaczy nie wymaga się od dziecka umiejętności niezgodnych z okresem rozwojowym.

Dla osiągnięcia prawidłowej kontroli grafomotorycznej konieczne jest współistnienie kilku elementów
- właściwe napięcie mięśniowe
- prawidłowa postawa ciała
- odpowiedni chwyt przedmiotu piśmiennego
- koordynacja wzrokowo-ruchowa
- orientacja przestrzenna.

Jeżeli Twoje dziecko
- huśta się na krześle, podpiera głowę, często zmienia pozycję ciała w trakcie zadań stolikowych
- nieprawidłowo trzyma przedmiot piśmienny
- mocno przyciska przedmiot piśmienny do kartki lub wręcz przeciwnie linie są zbyt delikatne
- ma problem z przerysowywaniem obiektów
- rysuje bardziej ubogo w stosunku do rówieśników
- boli głowa lub/i oczy po zadaniach stolikowych.

TERAPIA RĘKI -  KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstępna.
Wstępna konsultacja z terapeutą: wywiad z rodzicami, określenie problemów z jakimi zmaga się dziecko, obserwacja zachowań dziecka w trakcie zadań stolikowych.

Krok 2
Terapia ręki.
W zależności od zdiagnozowanego rodzaju problemu wprowadzą się terapię skupiną na:
- wzmocnieniu mięśni posturalnych oraz obręczy barkowej
- nauce przyjmowania prawidłowej postawy podczas pracy stolikowej
- integracji przetrwałych odruchów ATOS, STOS, TOB
- nauce poprawnego korzystania z pomocy piśmiennych ( chwyt trójpunktowy – opuszkowy, chwyt cylindryczny, chwyt szczypcowy)
- poznawanie własnego schematu ciała i orientacji przestrzennej
- poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Krok 3
Kontrola postępów terapii.
Wykonuje się ją zazwyczaj po 3 miesiącach systematycznej pracy z dzieckiem.

TOP