FORGOT YOUR DETAILS?

  • SON-R 2-8

Test SON-R 2-8 (niewerbalny test inteligencji) to narzędzie służące do  mierzenia poziomu funkcji intelektualnych, stanowiących podłoże nauki mowy i czytania. Powala na określenie obszaru problemu dziecka w nabywaniu kompetencji  językowych.

Dla kogo SON-R 2-8?
- dzieci w wieku 2-8 lat
- dzieci, 
z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga używania, ani rozumienia mowy

Cel wykonania SON R 2-8
- określenie ilorazu inteligencji dziecka
- określenie preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych
- porównanie wieku biologicznego dziecka z wiekiem rozwojowym
- narzędzie pomocne przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych
- ocena skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych

TEST SON R 2-8 - KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstępna.
Wstępna konsultacja z terapeutą/diagnostą: wywiad z rodzicami, wypełnienie kwestionariusza, określenie problemów z jakimi zmaga się dziecko.

Krok 2
Wykonanie test SON-R 2-8
Wykonanie poszczególnych prób/zadań, przygotowanych przez terapeutę według harmonogramu

Krok 3
Opracowanie wyników badania.
Przygotowanie raportu z badania oraz omówienie wyników z rodzicami/opiekunami dziecka.

Krok 4
Ewaluacje
Powtórne wykonanie testu wykonuje się po 12 miesiącach kompleksowych działań terapeutycznych.

TOP