FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pracownia Emu"
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-16.00

07.00-08.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Zabawa swobodna.

08.00-08.30 Witamy nowy dzień.
Uporządkowanie dnia w przedszkolu, zajęcia z kalendarzem.
"Poranny krąg" - zajęcia polisensoryczne według pór roku.

08.30-08.40 Przygotowanie do śniadania.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk/trening samodzielności.

08.40-09.00 Śniadanie.
Samodzielne przygotowanie posiłku/trening samodzielności, praca nad zachowaniem przy stole oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

09.00-09.30 Blok edukacyjny – realizacja podstawy programowej.
Zajęcia prowadzone według planów opracowanych w oparciu o podstawę programową dostosowaną do możliwości dziecka/zajęcia grupowe.

09.00-13.00 Blok edukacyjny – realizacja cząstkowego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Zajęcia
indywidualne.

09.00-13.00 Blok terapeutyczny – realizacja indywidualnego programu terapeutycznego (IPET).
Zajęcia
indywidualne.

12.30-13.00 Zajęcia grupowe.
Zajęcia oparte na spontanicznej aktywności dzieci, wspierające integrację grupy.

13.00-13.10 Przygotowanie do obiadu.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności nakrywania do stołu, wyrabianie umiejętności samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych, mycie rąk/trening samodzielności.

13.10-14.00 Obiad 
Nauka prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem, wprowadzanie nowych potraw. Trening samodzielności.

14.00-15.30 Zabawy dowolne.
Między innymi zabawa na świeżym powietrzu, spacer, etc.

15.30-16.00 Pożegnanie dzieci.

Obowiązuje od 01.09.2020.

TOP