FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pracownia Emu"
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-16.00

07.30-08.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Zabawa swobodna.

08.00-08.30 Witamy nowy dzień.
Uporządkowanie dnia w przedszkolu, zajęcia z kalendarzem.
"Poranny krąg" - zajęcia polisensoryczne według pór roku.

08.30-08.40 Przygotowanie do śniadania.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk/trening samodzielności.

08.40-09.00 Śniadanie.
Samodzielne przygotowanie posiłku/trening samodzielności, praca nad zachowaniem przy stole oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

09.00-13.00 Blok edukacyjny – realizacja podstawy programowejorazcząstkowego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Zajęcia prowadzone według planów opracowanych w oparciu o podstawę programową dostosowaną do możliwości dziecka/zajęcia grupowe i indywidualne.

09.00-13.00 Blok terapeutyczny – realizacja indywidualnego programu terapeutycznego (IPET).
Zajęcia
indywidualne.

13.00-13.30 Zajęcia grupowe.
Zajęcia oparte na spontanicznej aktywności dzieci, wspierające integrację grupy.

13.30-13.40 Przygotowanie do obiadu.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności nakrywania do stołu, wyrabianie umiejętności samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych, mycie rąk/trening samodzielności.

13.40-14.00 Obiad.
Nauka prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem, wprowadzanie nowych potraw. Trening samodzielności.

14.00-14.30 Odpoczynek.
Odpoczynek po obiedzie: muzykoterapia, bajkoterapia.

14.30-15.00 Podwieczorek.
Zdrowa przekąska.

15.00-16.00 Zabawy dowolne i pożegnanie dzieci.
Między innymi zabawa na świeżym powietrzu, spacer, etc.
Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.

Obowiązuje od 01.01.2023

TOP