FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pracownia Emu" czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

8.00-8.30
Witamy nowy dzień - uporządkowanie dnia w przedszkolu, zajęcia z kalendarzem, uzupełnienie listy obecności. "Poranny krąg" - zajęcia polisensoryczne prowadzone według scenariuszy: wiosna, lato, jesień lub zima.

08.30-08.40 
Przygotowanie do śniadania -
wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk/trening samodzielności.

08.40-09.00 
Śniadanie - samodzielne spożywanie posiłku/trening samodzielności, praca nad zachowaniem przy stole.

09.00-13.00 
Blok edukacyjny – realizacja podstawy programowej oraz cząstkowego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zajęcia prowadzone według planów opracowanych w oparciu o podstawę programową dostosowaną do możliwości dziecka/zajęcia grupowe i indywidualne. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej oraz językowej. Zajęcia stymulujące funkcje poznawcze – m. in. metoda neurofizjologiczna, elementy edukacji Montessori. Gimnastyka ogólnorozwojowa. 

09.00-13.00
Blok terapeutyczny – realizacja indywidualnego programu terapeutycznego (IPET). Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.

13.00-13.20
Przygotowanie do obiadu - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności nakrywania do stołu, wyrabianie umiejętności samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych, mycie rąk/trening samodzielności.

13.20-14.00 
Obiad - nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami, trening samodzielności, trening jedzenia, wdrażanie nawyków higieniczno-porządkowych. 

 

14.00-14.30 
Odpoczynek po obiedzie: muzykoterapia, słychanie bajek, układanie puzzli, kolorowanie. Zdrowa przekąska: warzywo lub owoc.

14.30-16.00
Zabawy na
placu zabaw (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych) lub zabawy według własnych zainteresowańw sali. 
Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.

Obowiązuje od 01.09.2024

TOP