FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-17.00

07.00-07.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Zabawa swobodna.

07.30-08.00 Witamy nowy dzień.
Uporządkowanie dnia w przedszkolu, zajęcia z kalendarzem;

08.00-08.30 Przygotowanie do śniadania.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk/trening samodzielności.

08.30-09.00 Śniadanie.
Samodzielne przygotowanie posiłku/trening samodzielności, praca nad zachowaniem przy stole oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

09.00-10.30 Blok edukacyjny – realizacja programu edukacyjnego.
Zajęcia prowadzone według planów miesięcznych opracowanych w oparciu o podstawę programową dostosowaną do możliwości dziecka/zajęcia grupowe.

10.30-12.00 Blok terapeutyczny – realizacja indywidualnego programu terapeutycznego (IPET).
Zajęcia
indywidualne.

12.00-12.45 Zajęcia grupowe

12.45-13.15 Przygotowanie do obiadu.
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności nakrywania do stołu, wyrabianie umiejętności samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych, mycie rąk/trening samodzielności.

13.15-13.45 Obiad.
Nauka prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem, wprowadzanie nowych potraw. Sprzątanie po posiłku. Czynności higieniczne po obiedzie/trening samodzielności.

13.45-14.00 Przygotowanie do odpoczynku.
Wdrażanie samodzielnego przebierania się dzieci oraz wzajemnej pomocy/trening samodzielności.

14.00-15.30 Odpoczynek po obiedzie.
Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

15.30-15.45 Podwieczorek

15.45-17.00 Zabawy dowolne/zabawa na świeżym powietrzu/spacer.
Oparte na spontanicznej aktywności dzieci, wspierające integrację grupy.

17.00 Pożegnanie dzieci.

TOP