FORGOT YOUR DETAILS?

  • Hipoterapia

Hipoterapia to forma rehabilitacji psycho-ruchowej, która wspomaga klasyczną rehabilitację. Jest terapią wieloprofilową, czyli oddziałującą jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Prowadzimy
– zajęcia hipoterapii klasycznej
– zajęcia hipoterapii z elementami kinezyterapii
– zajęcia hipoterapii z elementami integracji sensorycznej
– zajęcia hipoterapii z elementami metody krakowskiej
– terapeutyczną naukę jazdy konnej.

Oddziaływanie hipoterapii
– stymulacja ruchowa wg wzorca typowego dla chodu ludzkiego
– zmniejszenie zaburzeń równowagi
– korygowanie postawy ciała
– regulacja napięcia mięśniowego
– stymulacja czucia powierzchniowego i głębokiego
– zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
– poprawa koordynacji wzrokowo -ruchowej oraz orientacji przestrzennej
– zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
– rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
– zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń.

Wskazania
Schorzenia neurologiczne:
– stany po urazach czaszkowo-mózgowych
– mózgowe porażenie dziecięce
– stwardnienie rozsiane
– stan po udarze
– stan po przepuklinie oponowo-rdzeniowej
– stan po rozszczepie kręgosłupa
– choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3)
Schorzenia ortopedyczne:
– wady postawy (np. koślawość kolan)
– skoliozy do 20° wg Coba
– stany po amputacji kończyn dolnych
– wady rozwojowe kończyn
Problemy psychiczno-społeczne:
– autyzm
– upośledzenie umysłowe
– zaburzenia emocjonalne
– niedostosowanie społeczne
– nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
– nerwice, depresje
Choroby pochodzenia genetycznego:
– zespół Downa
– zespół Angelmana
– inne
Pozostałe:
– uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów (wzrok, słuch).

Przeciwwskazania bezwzględne
– niepohamowany lęk przed zwierzęciem
– uczulenie na pot, sierść lub zapach konia
– skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne
– ostre choroby infekcyjne, podwyższona temperatura
– wodogłowie bez wszczepionej zastawki
– odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe
– znaczna nadwaga.

Pacjent przyjmowany na zajęcia hipoterapii musi posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do hipoterapii.

TOP