FORGOT YOUR DETAILS?

  • PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-3-PL

Test PEP-3-PL to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności dziecka w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju). Dostarcza informacji na temat aktualnego poziomu rozwoju poszczególnych grup umiejętności tj.: motoryka duża, motoryka mała, naśladowanie, umiejętności poznawcze, mowa czynna i bierna, ekspresja emocji, wzajemność społeczna oraz nasilenia zachowań nieadaptacyjnych.

Dla kogo test PEP-3-PL?
- dzieci z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)
- dzieci o nieharmonijnym rozwoju
- dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju.

Cel wykonania testu PEP-3-PL
- określenie poziomu rozwoju dziecka na tle dzieci rozwijających się typowo
- porównanie wieku biologicznego dziecka z wiekiem rozwojowym
- ocena skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych
- określenie strefy najbliższego rozwoju
- narzędzie pomocne przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

WYKONANIE TESTU PEP-3-PL - KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstepna.

Wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka dotyczący ogólnego funkcjonowania dziecka. Terapeuta przekazuje informacje na temat celu badania oraz etapów jego realizacji

Krok 2
Test PEP-3-PL.

Wykonanie
poszczególnych prób/zadań, przygotowanie przez terapeutę raportu z badania Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PLw formie pisemnej oraz jego omówienie wraz z prezentacją wyników.
Raport opiekuna.
Opiekun dziecka wypełnia „raport opiekuna” w którym ocenia poziom funkcjonowania swojego dziecka. Pytania dotyczą min problemów z zachowaniem, umiejętności samoobsługowych, zainteresowań dziecka, sztywności w zachowaniu zachowania adaptacyjne. Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą na ocenę zachowań które występują gównie w warunkach domowych.

Krok 3
Ewaluacje.

Powtórne wykonanie testu wykonuje się po 12 miesiącach kompleksowych działań terapeutycznych.

TOP