FORGOT YOUR DETAILS?

  • PLASTYKA SENSORYCZNA

Zajęcia plastyki sensorycznej to metoda wspierania rozwoju dziecka poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. Podczas aktywności dziecko angażuję jednocześnie kilka zmysłów, ponieważ materiały używane do zajęć są: kolorowe, pachnące, o różnym smaku, konsystencji i fakturze. To bardzo atrakcyjna forma terapii, która może służyć jako rozwinięcie prowadzonej u dziecka terapii ręki czy integracji sensorycznej.

Wpływ plastyki sensorycznej na rozwój dziecka
- poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
- poprawa umiejętności planowania motorycznego w obrębie dłoni
- stymulacja czucia powierzchownego (nadwrażliwość dotykowa)
- terapia ręki
- rozwój mowy - ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą
- stymulacja wielozmysłowa: węch, smak, dotyk, wzrok
- uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
- poznawanie nowych form i działań artystycznych.

TOP