FORGOT YOUR DETAILS?

  • Opłaty

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pracownia Emu" jest placówką bezpłatną. Poza jednorazową opłatą wpisową opiekunowie dzieci nie ponoszą dodatkowych opłat.

OPŁATA WPISOWA
Po podpisaniu umowy przyjecia dziecka do placówki pobrana zostanie jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości 500.00PLN.
Opłata przeznaczona jest na zakup tzw. osobistej wyprawki dziecka, materiałów edukacyjnych oraz materiałów plastycznych.

OPŁATA ZA CZESNE
Placówka nie pobiera opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA DODATKOWE
Placówka nie pobiera opłat za zajecia doddatkowe oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Obowiązuje od 01.09.2024

TOP