FORGOT YOUR DETAILS?

  • Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to prawidłowa organizacja bodźców / wrażeń sensorycznych odbieranych z otoczenia wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, smak, węch, równowaga, dotyk, czucie ruchu). Ośrodkowy układ nerwowy dokonuje ich rozpoznania, przetwarzania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią, adekwatną do sytuacji reakcję zwrotną.
Nieprawidłowa interpretacja tych „wiadomości” płynących z poszczególnych systemów zmysłowych może prowadzić do zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, problemów z napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością i zaburzeniami natury emocjonalnej.

Jeżeli Twoje dziecko
- często traci równowagę, potyka się, jest „niezgrabne ruchowo”
- ma problemy z nauką nowych umiejętności ruchowych tj. nauką jazdy na rowerze, hulajnodze
- nie potrafi przeskakiwać przeszkód, skakać na jednej nodze
- przejawia silny lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi wejść na wysokie schody czy na drabinkę
- jest nadruchliwe, nie może „usiedzieć/ustać” w jednym miejscu
- źle znosi czynności pielęgnacyjne takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, włosów
- gryzie rodziców, szczypie, domaga się silnego przytulania
- jest nadwrażliwe słuchowo lub nie zawsze rozumie polecenia do niego kierowane
- w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu
- w trakcie zajęć stoliczkowych ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku
- ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem, itp
- nie lubi bawić się masami plastycznymi i wykazuje awersje na dotyk
- nie lubi wycinać, rysować, źle trzyma przybory pisarskie, zbyt mocno ściska przybory pisarskie do kartki
- wykazuje opóźnienia w rozwoju mowy
- ma trudności z koncentracją uwagi, szybko się rozprasza
- ma problem z zapamiętywaniem poleceń
- ma trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem pokarmów
- ma kłopoty z zaśnięciem, wyciszeniem się, jest niespokojne, płaczliwe
- jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, bywa uparte
umów się na bezpłatną konsultację z terapeutą integracji sensorycznej.

DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SESNORYCZNEJ – KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstępna.
Wstępna konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej: wywiad z rodzicami, wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego, określenie problemów z jakimi zmaga się dziecko.

Krok 2
Diagnoza integracji sensorycznej.
Szczegółowa diagnoza integracji sensorycznej odbywa w trakcie 2-3, 45 minutowych spotkań. Rodzice otrzymuje pisemną ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej wraz z zaleceniami oraz ramowym planem terapii, po której podejmują decyzję dotyczącą dalszej terapii dziecka.

Krok 3
Terapia SI.
Zajęcia trwają 45 minut. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb dziecka i waha się od jednego do trzech spotkań w tygodniu.

Krok 4
Rediagnoza.
Kontrola postępów
terapii. Wykonuje się ja zazwyczaj po 12 miesiącach systematycznej pracy z dzieckiem.

TOP