FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, dlatego staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać czas jaki dziecko spędza w naszej placówce. Oferujemy intensywny program zajęć terapeutycznych realizowanych indywidualnie i w grupach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapie indywidualne są dobierane do aktualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnostyki wykonanej w przedszkolu.
- terapia logopedyczna lub trening komunikacji 2x tydz / 45 min
- terapia pedagogiczna 1x tydz / 45 min
- terapia ręki  1x tydz / 45 min
- fizjoterapia 1x tydz / 45 min
- hipoterapia 1x tydz / 45 min
- terapia integracji sensorycznej 1x w tydz / 45 min

ZAJĘCIA GRUPOWE
- zajęcia edukacyjne – 5x tydz /90 min
- glottodydaktyka 2x tydz / 45 min
- trening samodzielności 5x tydz / 60 min
- gimnastyka ogólnorozwojowa  2x tydz / 45 min
- zajęcia muzyczne “hopsanki” 1x tydz / 45 min
- dogoterapia, felinoterapia 5x tydz

TOP