FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, dlatego staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać czas jaki dziecko spędza w naszej placówce. Oferujemy intensywny program zajęć terapeutycznych realizowanych indywidualnie i w grupach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapie indywidualne są dobierane do aktualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnostyki wykonanej w przedszkolu.
- terapia logopedyczna lub trening komunikacji 3x tyg. / 30 min.
- terapia pedagogiczna 2x tyg. / 30 min.
- terapia ręki  1x tyg. / 30 min.
- fizjoterapia 1x tyg. / 30 min.
- terapia integracji sensorycznej 1x tyg. / 30 min.
- fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej 1x tyg. / 30 min.
- hipoterapia 2x tyg. / 30 min.
- psycholog - ocena poziomu funkcjonowania dziecka 1x rok.

ZAJĘCIA GRUPOWE
- zajęcia edukacyjne – 5x tyg. / 420 min.
- trening samodzielności 5x tyg. / 140 min.
-
bębny - zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia koordynacji obupółkulowej 1x tyg. / 30 min.
- hopsanki - zajęcia umuzykalniające, rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenia z elementami podskoku 1x tyg. / 30 min.
- tor przeszkód - ćwiczenia z zakresu równowagi statycznej i dynamicznej 1x tyg. / 30 min.
- logorytmika - stymulowanie sfery słuchowo-ruchowo-językowej 1x tyg. / 30 min.
- mini-sensoplastyka - stymulacja polisensoryczna 1x tyg. / 30 min.
- dogoterapia, felinoterapia 5x tyg.

Obowiązuje od 01.09.2019.

TOP