FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, dlatego staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać czas jaki dziecko spędza w naszej placówce. Oferujemy intensywny program zajęć terapeutycznych realizowanych indywidualnie i w grupach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapie indywidualne są dobierane do aktualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnostyki wykonanej w przedszkolu:
- terapia logopedyczna lub trening komunikacji alternatywnej 3x tyg. / 30 min.
- fizjoterapia 2tyg. / 30 min. (w ramach WWR)
- terapia integracji sensorycznej 2 x tyg. / 30 min.
- zajęcia edukacyjne 5 x tyg. / 60 min.
- ocena poziomu funkcjonowania dziecka (profil psychoedukacyjny PEP-3-PL) 1x rok.
- badanie postawy ciała 1x rok.

ZAJĘCIA GRUPOWE
- zajęcia edukacyjne 5x tyg. / 150 min.
- trening samodzielności 5x tyg. / 150 min.
-
"bębny" - zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia koordynacji obupółkulowej 1x tyg. / 30 min.
- "hopsanki" - zajęcia umuzykalniające, rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenia z elementami podskoku 1x tyg. / 30 min.
- "tor przeszkód" - ćwiczenia z zakresu równowagi statycznej i dynamicznej 1x tyg. / 30 min.
- "gimnastyka ogólnorozwojowa" 1x tyg. / 30 min.
- "symulacja wizyt u specjalisty" - m. in. fryzjer, stomatolog, laryngolog, pediatra 1x tyg. / 30 min

Obowiązuje od 01.01.2023

TOP