FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, dlatego staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać czas jaki dziecko spędza w naszej placówce. Oferujemy intensywny program zajęć terapeutycznych realizowanych indywidualnie i w grupach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
i terapeutyczną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapie indywidualne są dobierane do aktualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnostyki wykonanej w przedszkolu:
- terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna, manualne torowanie głosek 3x tyg. / 30 min.
-
 terapia integracji sensorycznej 2 x tyg. / 30 min.
- zajęcia edukacyjne 5 x tyg. / 60 min.
- ćwiczenia życia praktycznego 5 x tyg.
- fizjoterapia 2x tyg. / 30 min. (w ramach WWR)

ZAJĘCIA GRUPOWE
- poranny krąg – zajęcia polisensoryczne 5x tyg. / 30 min.
- gimnastyka ogólnorozwojowa/tor przeszkód 5x tyg. / 15 min.
- zajęcia edukacyjne 5x tyg. / 30 min.
- trening samodzielności 5x tyg. / 60 min.
- trening umiejętności społecznych w zabawie 5x tyg. / 30 min.
ponad to cykliczne symulacje wizyt u specjalisty - m. in. fryzjer, stomatolog, laryngolog, pediatra 

WYDARZENIA KULTURALNE
- wycieczki krajoznawcze
- koncerty muzyczne

TOP