FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, dlatego staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać czas jaki dziecko spędza w naszej placówce. Oferujemy intensywny program zajęć terapeutycznych realizowanych indywidualnie i w grupach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapie indywidualne są dobierane do aktualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnostyki wykonanej w przedszkolu:
- terapia logopedyczna lub trening komunikacji alternatywnej 3x tyg. / 30 min.
- terapia pedagogiczna 2x tyg. / 30 min.
- terapia ręki 1x tyg. / 30 min.
- fizjoterapia 1x tyg. / 30 min.
- terapia integracji sensorycznej 2 x tyg. / 30 min.
- zajęcia edukacyjne 5 x tyg. / 60 min.
- hipoterapia 2x tyg. / 30 min.
- ocena poziomu funkcjonowania dziecka (profil psychoedukacyjny PEP-3-PL) 1x rok.

ZAJĘCIA GRUPOWE
- zajęcia edukacyjne 5x tyg. / 150 min.
- trening samodzielności 5x tyg. / 150 min.
-
"bębny" - zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia koordynacji obupółkulowej 1x tyg. / 30 min.
- "hopsanki" - zajęcia umuzykalniające, rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenia z elementami podskoku 1x tyg. / 30 min.
- "tor przeszkód" - ćwiczenia z zakresu równowagi statycznej i dynamicznej 1x tyg. / 30 min.
- "logorytmika" - stymulowanie sfery słuchowo-ruchowo-językowej 1x tyg. / 30 min.
- "mini-sensoplastyka" - stymulacja polisensoryczna 1x tyg. / 30 min.
- felinoterapia 5x tyg.

Obowiązuje od 01.09.2020.

TOP