FORGOT YOUR DETAILS?

  • Fundamenty

Jedynie wielokierunkowe oddziaływanie oraz wsparcie środowiska rodzinnego może przygotować naszych podopiecznych do najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Dlatego działanie naszej placówki opieramy na czterech solidnych filarach.

TERAPIA
Indywidualizacja procesu terapeutyczno-edukacyjnego jest kluczowym aspektem skutecznej terapii. Odpowiednio dopasowany i realizowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez zespół nauczycieli i terapeutów, zapewnia kompleksową terapię wspierającą prawidłowy rozwój naszych podopiecznych zgodnie z zaleceniami komisji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Określenie mocnych i słabych stron dziecka pozwala precyzyjnie określić cele krótko i długo dystansowe.

Terapia funkcjonalna oraz wszechstronny rozwój naszych podopiecznych jest naszym priorytetem, dlatego zastąpiliśmy zabawki typowo „rozrywkowe”, zabawkami terapeutycznymi, które mają stymulować, zachęcać do kreatywnego myślenia oraz uczyć praktycznych umiejętności. Nasze półki wypełnione są zabawkami, które zostały zaprojektowane i wykonane ręcznie przez terapeutów pracujących w naszym przedszkolu, przede wszystkim z elementów drewnianych, bezpiecznych i ekologicznych. Każda z nich rozwija inną umiejętność dziecka: pamięć wzrokową, węchową, słuchową, koordynację obu-półkulową, koordynację oko-ręka, itp.

BEZPIECZEŃSTWO
Kameralna grupa, maksymalnie 10-osobowa, umożliwia każdemu dziecku doświadczyć indywidualnego podejścia oraz możliwość modelowania przez nauczyciela/terapeutę zachowań trudnych/kryzysowych. Grupą opiekuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra: nauczyciel/wychowawca, pomoc nauczyciela oraz terapeuta wspomagający.

- wyposażenie sali dostosowane do potrzeb dzieci, "skromne", nierozpraszające, stabilne z wyraźnie określonymi strefami
stałość miejsca podczas spożywania posiłku, pracy, zabawy
- jasne, określone, zasady
plan dnia, z góry zaplanowany daje dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość bezstresowego (bez zaskoczenia) przechodzenia do kolejnych aktywności w ciągu dnia.

- wizualne oznakowanie, ułatwia dzieciom odnalezienie się w przedszkolnej przestrzeni, używamy symboli graficznych zgodnie z programem wspomagającym i alternatywny sposób porozumiewania się).

- ramy czasowe, każde zadanie / zabawa ma jasno wyznaczony początek i koniec, wizualizowanie czasu motywuje również dziecko do działania.

- zadania pudełkowe, wyznaczenie dziecku konkretnego zadnia sprzyja poprawie koncentracji uwagi i zaangażowaniu dziecka w jego wykonanie.

- miejsce pracy oraz zabawy, jest ściśle wyznaczone i ograniczone, co ma ogromny, pozytywny wpływ na organizację pracy dziecka. Wyznacza ona również przestrzeń osobistą, która minimalizuje ilość nieporozumień/konfliktów z innymi dziećmi.

DIETA
Punkt przedszkolny korzysta z usług kateringu wyspecjalizowanego w żywieniu dzieci o specjalnych wymaganiach dietetycznych. Prawidłowo dobrana dieta może w znaczący sposób pomóc w poprawie funkcjonowania dziecka, np.:
- łagodzi objawy nadpobudliwości psycho-ruchowej,
- zmniejsza częstotliwość występowania biegunek i zaparć,
- poprawia jakości snu i wpływa na regulacje cyklu dobowego,
- poprawia koncentracje uwagi i zdolność uczenia się,
- łagodzi objawy ze strony przewodu pokarmowego.

WSPÓŁPRACA
Współpraca z rodzicami dziecka ma kluczowe znaczenie w jego terapii i edukacji, a co za tym idzie stawiamy na:
- systematyczną wymianę informacji dotyczących funkcjonowania dziecka,
- hospitacje rodzicielskie - uczestniczenie opiekuna dziecka w indywidualnych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych,
- ustalenie wspólnych metod pracy oraz sposobów reagowania na zachowania trudne i możliwości ich modyfikowania,
- omawianie postępów dziecka oraz terapii.

TOP