FORGOT YOUR DETAILS?

  • Fundamenty

Jedynie wielokierunkowe oddziaływanie oraz wsparcie środowiska rodzinnego może przygotować naszych podopiecznych do najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Dlatego działanie naszej placówki opieramy na czterech solidnych filarach.

TERAPIA
Indywidualizacja procesu terapeutyczno-edukacyjnego jest kluczowym aspektem skutecznej terapii. Odpowiednio dopasowany i realizowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez zespół nauczycieli i terapeutów, zapewnia kompleksową terapię wspierającą prawidłowy rozwój naszych podopiecznych zgodnie z zaleceniami komisji wydającej orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego. Określenie mocnych i słabych stron dziecka pozwala precyzyjnie określić cele krótko i długo dystansowe. Terapia funkcjonalna oraz wszechstronny rozwój naszych podopiecznych jest naszym priorytetem, dlatego zastąpiliśmy zabawki typowo „rozrywkowe”, zabawkami terapeutycznymi, które mają stymulować, zachęcać do kreatywnego myślenia oraz uczyć praktycznych umiejętności. Nasze półki wypełnione są zabawkami, które zostały zaprojektowane i wykonane ręcznie przez terapeutów pracujących w naszym przedszkolu, przede wszystkim z elementów drewnianych, bezpiecznych i ekologicznych. Każda z nich rozwija inną umiejętność dziecka: pamięć wzrokową, węchową, słuchową, koordynację obu-półkulową, koordynację oko-ręka, itp.

BEZPIECZEŃSTWO
Kameralna grupa, maksymalnie 12-osobowa, umożliwia każdemu dziecku doświadczyć indywidualnego podejścia oraz możliwość modelowania przez nauczyciela/opiekuna zachowań trudnych/kryzysowych. Grupą opiekuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra: nauczyciel oraz dwóch asystentów nauczyciela.
Poczuciu bezpieczeństwa dziecka sprzyja również:
- wyposażenie sali dostosowane do potrzeb dzieci, nierozpraszające, stabilne z wyraźnie określonymi strefami
stałość miejsca podczas spożywania posiłku, pracy
edukacyjne, zabawy
- jasne, określone zasady panujące w grupie
plan dnia,
 z góry zaplanowany daje dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość bezstresowego (bez zaskoczenia) przechodzenia do kolejnych aktywności w ciągu dnia
- wizualne oznakowanie, ułatwia dzieciom odnalezienie się w przedszkolnej przestrzeni, używamy symboli graficznych zgodnie z programem wspomagającym i alternatywny sposób porozumiewania się)
- ramy czasowe, każde zadanie / zabawa ma jasno wyznaczony początek i koniec, wizualizowanie czasu motywuje również dziecko do działania
- zadania pudełkowe, wyznaczenie dziecku konkretnego zadnia sprzyja poprawie koncentracji uwagi i zaangażowaniu dziecka w jego wykonanie
- miejsce pracy oraz zabawy jest ściśle wyznaczone i ograniczone, co ma ogromny, pozytywny wpływ na organizację pracy dziecka. Wyznacza ona również przestrzeń osobistą, która minimalizuje ilość nieporozumień/konfliktów z innymi dziećmi

DIETA
Punkt przedszkolny korzysta z usług cateringu zewnętrznego wyspecjalizowanego w grupowym żywieniu dzieci (dotyczy zarówno diet standardowych oraz specjalistycznych).
Prawidłowo dobrana dieta może w znaczący sposób pomóc w poprawie funkcjonowania dziecka, np.:
- łagodzi objawy nadpobudliwości psychoruchowej
- zmniejsza częstotliwość występowania biegunek i zaparć
- poprawia jakości snu i wpływa na regulacje cyklu dobowego
- poprawia koncentracje uwagi i zdolność uczenia się.

WSPÓŁPRACA
Współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka ma kluczowe znaczenie w edukacji i terapii naszych podopiecznych, dlatego stawiamy na:
- systematyczną wymianę informacji dotyczących funkcjonowania dziecka
- hospitacje rodzicielskie - uczestniczenie opiekuna dziecka w indywidualnych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych
- ustalenie wspólnych metod pracy oraz sposobów reagowania na zachowania trudne i możliwości ich modyfikowania
- omawianie postępów dziecka oraz terapii.

TOP