FORGOT YOUR DETAILS?

  • METODA NUMICON

Innowacyjna metoda nauki pojęć i działań matematycznych za pomocą specjalnie zaprojektowanych klocków. Jej zadaniem jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby oraz jej wartości poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i ilości otworów. Metoda Numicon pozwala na stymulowanie funkcji poznawczych, takich jak kategoryzacja, szeregowanie, układanie sekwencji, stymulowanie pamięci słuchowej oraz wzrokowej.

Cel zajęć
- wprowadzenie dzieci w fascynujący świat matematyki zgodnie z ich naturalnym rozwojem
- budowanie umiejętności matematycznych oparte na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego
- uporządkowanie i usystematyzowanie nabywanych przez dzieci umiejętności matematycznych.

Dla kogo?
Dla dzieci:
- rozwijających się harmonijnie na wczesnym etapie nauczania
- dyslektycznych i zagrożonych dysleksją
- z całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, etc.)
- ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi.

Matematyka krok po kroku
1. Zapoznanie dziecka z klockami Numicon, bez używania ich nazw liczbowych.
2. Nauka
kategoryzowania (tworzenia zbiorów), wg. koloru, wielkości i kształtu.
3. Nauka
układania kształtów w odpowiedniej kolejności, bez używania ich nazw liczbowych.
4. Przyporządkowanie nazw liczb i ich znaków graficznych do poszczególnych klocków Numicon.
5. Nauka
rozumienia wielkości kolejności liczb oraz ich wzajemnej relacji jako podstawa nauki dodawania i odejmowania.
6. Pierwsze
działania matematyczne.
7. Rozwijanie
umiejętności działań związanych z dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem oraz działaniami na ułamkach i wiele innych.

TOP