FORGOT YOUR DETAILS?

  • M-CHAT-R

M-CHAT-R jest dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wczesna i właściwa diagnoza dziecka ma kluczowy wpływ na jego dalszy rozwój oraz kierunek działań edukacyjno-terapeutycznych. Pierwsze objawy całościowego zaburzenia rozwoju nie są jednoznaczne i są często bagatelizowane.

Dla kogo M-CHAT-R?
- dzieci w wieku 16 – 30 miesięcy

Cel wykonania M-CHAT-R
- określenie ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu

WYKONANIE TESTU M-CHAT-R - KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstępna.
Wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka, dotyczący ogólnego funkcjonowania dziecka. Terapeuta przekazuje informacje na temat celu badania oraz etapów jego realizacji.

Krok 2
M-CHAT-R
Opiekun dziecka wypełnia kwestionariusz składający się z 20 pytań.
Diagnosta na podstawie udzielonych odpowiedzi określa wynik surowy, dzięki któremu wyznacza ryzyko wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Jeżeli po wykonaniu testu ryzyko wystąpienia zaburzeń określone jest jako niskie, nie ma powodu do niepokoju. Jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy, zaleca się  ponowną obserwację po ukończeniu przez dziecko drugiego roku życia.

Jeśli ryzyko określone zostaje jako średnie, należy przeprowadzić dodatkową obserwację M-CHAT-R/F w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeżeli wynik testu jest dodatni należy podjąć dalsze działania diagnostyczne.

Jeśli ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wysokie, należy niezwłocznie pogłębić diagnostykę w ośrodkach zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

TOP