FORGOT YOUR DETAILS?

  • M-CHAT-R

Narzędzie pozwalające na ocenę ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu (w wieku od 16 do 30 miesięcy).

Wczesna i właściwa diagnoza dziecka ma kluczowy wpływ na jego dalszy rozwój oraz kierunek działań edukacyjno-terapeutycznych. Pierwsze objawy całościowego zaburzenia rozwoju nie są jednoznaczne i są często bagatelizowane.

Jeżeli po wykonaniu testu ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu określono jest jako niskie, nie ma powodu do niepokoju. W przypadku, gdy dziecko ma mniej niż 24 miesiące, zaleca się ponowną obserwację po skończeniu przez dziecko drugiego roku życia.

Jeśli ryzyko określone zostaje jako średnie, należy przeprowadzić dodatkową obserwację M-CHAT-R/F w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeżeli wynik testu jest dodatni należy podjąć dalsze działania diagnostyczne.

Jeśli ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wysokie, należy niezwłocznie pogłębić diagnostykę w ośrodkach zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

TOP