FORGOT YOUR DETAILS?

  • STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

Stosowana analiza zachowania (terapia behawioralna) jest wyspecjalizowanym narzędziem, którego zadaniem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla ogólnego poziomu funkcjonowania. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że terapia behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez ich wzmocnienie, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. Terapia behawioralna bazuje głównie na motywacji zewnętrznej i wewnętrznej dziecka.

Dla kogo?
- dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju
- dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- dla dzieci z szeroko pojętą norma intelektualną i rozwojową, wymagających spersonalizowanej formy nauczania

Cele stosowanej analizy zachowania:
- wzmacnianie pożądanych zachowań i umiejętności
- zmniejszenie lub eliminacja niepożądanych zachowań
- uczenie nowych umiejętności
- generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

TOP