FORGOT YOUR DETAILS?

  • Organizacja dnia

Niepubliczne przedszkole "Pracownia Emu" czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

7.00-8.00
Przybycie dzieci do przedszkola. Zabawa dowolna według własnych zainteresowań. Zabawy integrujące grupę.

08.00-8.30
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk, nakrywanie do stołu, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalno-porządkowych.

08.30-9.00
Śniadanie – samodzielne spożywanie posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

09.00-11.00
Zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej oraz językowej. Gimnastyka ogólnorozwojowa.

11.00-12.00
Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych).

12.00-12.30
Przygotowanie do obiadu – mycie rąk, nakrywanie do stołu, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalno-porządkowych.

12.30-13.00
Obiad – samodzielne spożywanie posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

13.00-14.00
Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, układanie puzzli.

14.00-16.00
Zajęcia stymulujące funkcje poznawcze – m. in. metoda neurofizjologiczna, Numicon, elementy edukacji Montessori.

16.00-16.30
Przygotowanie do podwieczorku - mycie rąk, nakrywanie do stołu, wyrabianie nawyków higieniczno-porządkowych.

16.00-16.30
Podwieczorek – samodzielne spożywanie posiłku/trening samodzielności, nauka zachowania przy stole.

16.30-18.00
Zabawy na placu zabaw (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych) lub według własnych zainteresowań w sali.Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów.

TOP