FORGOT YOUR DETAILS?

  • SWM

Dysleksja to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania, u podnóża których znajdują się zaburzenia podstawowych funkcji poznawczych i motorycznych, często uwarunkowanych konstytucjonalnie.

Wybrane problemy:
- trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu
- trudności w przepisywaniu tekstu
- mylenie liter b-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w 
- gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów
- błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej
- wolne tempo pisania
- niski poziom grafomotoryczny
- błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
- trudności we właściwej intonacji czytanej treści – zbytnia koncentracja na technice obniża rozumienie czytanej treści
- trudności w rysowaniu jako czynności – trudności w rozplanowaniu rysunku, zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka, zmiany kierunku w rysunkach (błędny kierunek odwzorowywania)
- nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy

Test do badania zagrożenia dysleksją SWM

Dla kogo SWM?
- dzieci w wieku 3 – 6 lat

Cel wykonania SWM
- określenie ryzyka zagrożenia dysleksją

TEST SWM- KROK PO KROKU

KROK 1
Konsultacja wstępna.
Wstępna konsultacja z terapeutą/diagnostą: wywiad z rodzicami, wypełnienie kwestionariusza, określenie problemów z jakimi zmaga się dziecko.

Krok 2
Wykonanie badania SWM

Wykonanie poszczególnych prób/zadań według protokołów.

Krok 3
Opracowanie wyników badania.
Przygotowanie raportu z badania oraz omówienie wyników z rodzicami/opiekunami dziecka.

TOP