FORGOT YOUR DETAILS?

  • ADOS 2

ADOS 2 to  protokół obserwacji, określany jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest narzędziem diagnostycznym używanym do badania sfer funkcjonowania, ważnych z punktu widzenia spektrum autyzmu, takich jak: komunikacja, kompetencje społeczne, umiejętność zabawy czy zachowania stereotypowe oraz ich stopnia nasilenia w odniesieniu do normy grupy wiekowej.

Dla kogo ADOS-2?
- dzieci od 12 miesiąca życia
- dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy

 Cel wykonania ADOS-2
- określenie w oparciu o wystandaryzowany protokół zagrożenia występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
- obserwacja komunikacji i zachowań społecznych

Kiedy warto wykonać ADOS 2? Niepokojące symptomy:
opóźnienie rozwoju mowy
- unikanie kontaktu wzrokowego
- niski poziom dążenia do kontaktów społecznych
- powtarzanie słów lub dźwięków (echolalia)
- powtarzalne zachowania np. kręcenie się, trzepotanie rękami, układanie zabawek w rzędach
- nie używanie gestów np. gestu wskazywania palcem lub machania na do widzenia
- preferowanie niezmienności otoczenia i rutyny
- trudności w nawiązywaniu przyjaźni z rówieśnikami
- trudność w rozumieniu uczuć i myśli innych osób
- nietypowy ton głosu np. monotonny pozbawiony melodyki (tzw. płaska prozodia)
- branie słów dosłownie, nie rozumienie sarkazmu, żartów lub droczenia się
- intensywne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy np. pociągi, dinozaury, liczb

TEST ADOS 2 KROK PO KROKU

Krok 1
Konsultacja wstępna.
Wstępna konsultacja z terapeutą/diagnostą: wywiad z rodzicami, określenie problemów z jakimi zmaga się dziecko.

Krok 2
Wykonanie badania ADOS 2
Wykonanie poszczególnych prób/zadań według wystandaryzowanych protokołów

Krok 3
Opracowanie wyników badania.
Przygotowanie raportu z badania oraz omówienie wyników z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

TOP