FORGOT YOUR DETAILS?

  • WARSZTATY DLA DZIECI

Dla kogo?
Na zajęcia grupowe zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat, funkcjonujące na poziomie umożliwiającym uczestnictwo interaktywnie w zajęciach grupowych.

Kiedy?
Zajęcia grupowe odbywają się cyklicznie w każdy piątek w godzinach:
16:00-16:45 - "Sensorki"
17:00-17:45 - "Sprawne rączki"
18:00-18:45 - "Logosmyki"
19:00-19:45 -"Lubię się uczyć"
19:45-20:30 - "Eksperymenty"

Koszt zajęć
PROMOCJA!  40,00  PLN - pojedyncze zajęcia (osoba)
160,00  PLN - karnet "4" zajęć w obrębie jednego cylu

Zasady
- karnet opłacany jest z góry za wybraną ilość zajęć
- w sytuacji nieobecności dziecka przedpłacone zajęcia przepadają, chyba że jest to nieobecność zgłoszona minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć
- liczba dzieci uczestniczących w poszczególnych warsztatach jest ograniczona (3-6 osób), o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Charakterystyka zajęć

"Sensorki" - zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, których głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, poprzez stymulację bazowych układów zmysłowych: dotyku, węchu, wzroku, smaku, słuchu, równowagi oraz czucia głębokiego (priopriocepcji).
Cel zajęć:
- stymulacja bazowych układów zmysłowych
- ćwiczenia motoryki małej i dużej
- ćwiczenia koordynacji ruchowej i koordynacji oko-ręka
- ćwiczenia planowania motorycznego (praksja)
- ćwiczenia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej.

"Sprawne rączki" - atrakcyjne połączenie klasycznej terapii ręki z elementami plastyki sensorycznej. Warsztaty mają na celu usprawnianie motoryki małej (precyzyjnych ruchów dłoni i palców) oraz stymulowanie czucia, czyli dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.
Cel zajęć:
- usprawnianie motoryki małej
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
- ćwiczenia grafomotoryczne
- kształtowanie prawidłowej postawy podczas rysowania i pisania
- kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego i regulowanie napięcia mięśniowego
- wzmacnianie zdolności skupienia uwagi i koncentracji na powierzonym zadaniu.

"Lubię się uczyć" - zajęcia dedykowane dzieciom  na wczesnym etapie nauki czytania oraz nauki pojęć i działań matematycznych. Realizowane są w formie zabawy i eksperymentu oparte o symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania oraz naukę matematyki prowadzoną metodą numucon.
Cel zajęć:
- nauka czytania i liczenia na wczesnym etapie nauczania
- stymulacja rozwoju mowy
- podnoszenie kompetencji językowej i komunikacyjnej
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
- kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi.

"Logosmyki" - zajęcia muzyczno-ruchowe polegające na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Takie połączenie daje szerokie możliwości terapeutycznego wpływania na wiele obszarów rozwojowych dziecka. Ruch i wokalizacja przy muzyce wpływa korzystnie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.
Cel zajęć:
- usprawnienie narządów mowy
- ćwiczenia głosowe: fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
- ćwiczenia oddechowe
- kształcenie koncentracji uwagi
- ćwiczenia planowania motorycznego (praksja)
- ćwiczenia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej
- kształcenie słuchu fonematycznego
- kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum
- rozwój społeczny w tym rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- wyrabianie pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej i koordynacji statycznej.

"Eksperymenty" - zajęcia, które poprzez zabawę wspierają rozwój dzieci oraz ich naturalnej pasji odkrywania świata, poprzez m. in. ciekawe eksperymenty fizyczne i chemiczne.
Cel zajęć:
- rozwija zainteresowanie przyrodniczo-chemiczno-techniczne
- uczy i rozbudza naturalną ciekawość i kreatywność dziecka
- pozwala samodzielnie analizować i wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych eksperymentów
- uczy współpracy z innymi uczestnikami warsztatów oraz przestrzegania ustalonych zasad.

TOP