FORGOT YOUR DETAILS?

Dla kogo?
Dzieci:
- o szczególnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych,
- z całościowym zaburzeniem rozwoju,
- z zaburzeniami procesu integracji sensorycznej,
- z opóźnionym rozwojem mowy lub wadą wymowy.

Oferta
- Kadra specjalistów z dziedziny: pedagogiki, logopedii, fizjoterapii, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, pedagogiki specjalnej,
- 5 indywidualnych terapii dziennie (zajęcia po 50 minut), dopasowane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka,
- dziecko uczestniczy w zajęciach na terenie ośrodka 5 godzin dziennie przez 10 kolejnych dni (z wyłączeniem weekendu),
- 50 sesji terapeutycznych w trakcie całego turnusu (zajęcia 50-cio minutowe),
- indywidualnie dobrane terapie w zakresie:
   - rehabilitacji,
   - masażu leczniczego,
   - terapii integracji sensorycznej,
   - terapii logopedycznej (w tym zajęcia w systemie Forbrain),
   - nauki komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
   - terapii ręki,
   - terapii pedagogicznej: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, nauka czynności samoobsługowych,
   - treningu jedzenia.

Organizacja
- zajęcia odbędą się w godz. 8.00-13.00 w formie „półkolonii”.

Miejsce
Pracownia Emu
Korzeniówka, Rysia 3, 05-504 Złotokłos.

Terminy
Turnus 1: 08 lipca - 19 lipca 2024
Turnus 2: 22 lipca - 02 sierpnia 2024

Cena
5 000,- PLN / os.

Zgłoszenia
W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kontakt@pracownia-emu.pl.
Po uzgodnieniu planu terapeutycznego, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny turnusu. Dokładne dane do przelewu otrzymacie Państwo w wiadomości zwrotnej.

TOP