FORGOT YOUR DETAILS?

Dla kogo?
Dzieci:
- o szczególnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych,
- z całościowym zaburzeniem rozwoju,
- z zaburzeniami procesu integracji sensorycznej,
- z opóźnionym rozwojem mowy lub wadą wymowy.

Oferta
- Kadra specjalistów z dziedziny: pedagogiki, logopedii, fizjoterapii, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, pedagogiki specjalnej, hipoterapii.
- 5 indywidualnych terapii dziennie (zajęcia po 50 minut), dopasowane specjalnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.
- Dziecko uczestniczy w zajęciach na terenie ośrodka 5 godzin dziennie przez 10 kolejnych dni (z wyłączeniem weekendu).
- 50 sesji terapeutycznych w trakcie całego turnusu (zajęcia 50-cio minutowe).
- Indywidualnie dobrane terapie w zakresie:
- rehabilitacji,
- masażu leczniczego,
- terapii integracji sensorycznej,
- terapii logopedycznej (w tym zajęcia w systemie Forbrain),
- nauki komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
- terapii ręki,
- terapii pedagogicznej: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, nauka matematyki w systemie Numicon, nauka czynności samoobsługowych,
- treningu jedzenia,
- hipoterapii.

Organizacja
- zajęcia odbędą się w godz. 8.00-13.00 w formie „półkolonii”.

Miejsce
Pracownia Emu
Korzeniówka, Rysia 3, 05-504 Złotokłos.

Termin
04-15 stycznia 2021

Cena
3 500,00 PLN / os.

Zgłoszenia
W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kontakt@pracownia-emu.pl.
Po uzgodnieniu planu terapeutycznego, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny turnusu. Dokładne dane do przelewu otrzymacie Państwo w wiadomości zwrotnej.

TOP