FORGOT YOUR DETAILS?

  • Oferta

Oferujemy bogaty program edukacyjny, którego celem jest wszechstronna stymulacja rozwoju dzieci poprzez zabawę oraz ciekawe zajęcia dodatkowe, dzięki którym rozwijać mogą swoje umiejętności i zainteresowania.

 Zajęcia edukacyjne w ramach czesnego:
zajęcia polisensoryczne - stymulacja zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku oraz węchu
- zajęcia stymulujące funkcje poznawcze – materiał montessoriański w modelu neurofizjologicznym, stymulowanie funkcji poznawczych, ćwiczenia z zakresu motoryki małej, koordynacji oko-ręka, nauka kategoryzowania, stymulacja sensoryczna, ćwiczenia życia praktycznego,  stymulacja pamięci wzrokowej, słuchowej oraz węchowej
- zajęcia edukacyjno-rozwojowe – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, plastycznej, muzycznej, językowej -wzbogacanie słownictwa biernego, zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
- spotkanie z muzyką – 1x m-cu
- spotkanie z teatrem – 1x m-cu
- przesiewowe badanie pod kątem wad postawy ciała 
- przesiewowe badanie pod kątem wad wymowy
- przesiewowe badanie pod kątem problemów z integracją procesów integracji sensorycznej
- przesiewowa obserwacja psychologiczna

 Zajęcia i atrakcje dodatkowo płatne:
- terapia logopedyczna, neurologopedyczna
- terapia integracji sensorycznej
- terapia wad postawy ciała, fizjoterapia
- terapia neurobilogiczna
- terapia pedagogiczna

TOP