FORGOT YOUR DETAILS?

Szkolenie „Diagnoza: autyzm! Co dalej?” skierowane jest do rodziców oraz opiekunów dzieci.
Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, zespół Aspergera, etc), rodzajami terapii, edukacją oraz formami pomocy.

Program

Czym jest autyzm?
- objawy niepokojące w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- autyzm: definicja, kryteria diagnostyczne
- deficyty, trudności oraz zaburzenia towarzyszące
- charakterystyka innych zaburzeń wchodzących w skład spektrum autyzmu
- teorie dotyczące przyczyn autyzmu

Diagnoza i jej konsekwencje
- jak należy diagnozować całościowe zaburzenie rozwoju – krok po kroku
- WWR - opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju
- KS - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- orzeczenie o niepełnosprawności

Leczenie i terapia dziecka z autyzmem
- terapie podstawowe i wspierające
- metody niepotwierdzone naukowo
- zalecenia dietetyczne
- farmakoterapia

Edukacja dziecka z autyzmem
- placówka oświatowa - masowa, integracyjna, terapeutyczna czy specjalna
- metody nauczania dziecka z autyzmem
- alternatywne i wspomagające metody komunikacji
- strukturyzacja przestrzeni
- pomoce terapeutyczne i edukacyjne

Źródła finansowania
- pozyskiwanie środków finansowych
- wsparcie celowe

Prowadzenie
Roksana Wychadańczuk – ponad 18 lat doświadczenia zawodowego, nauczyciel/terapeuta, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, zooterapeuta, dyrektor Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Pracownia Emu”, specjalizującego się w opiece nad dziećmi z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju

Organizacja
- dwa dni (sobota, niedziela), 16 godzin zegarowych
- uczestnictwo maksymalnie 10 osób

Miejsce
Pracownia Emu, Korzeniówka, Rysia 3, 05-504 Złotokłos

Termin
05-06 czerwca 2020
godzina 9:00

Cena
400,00 PLN / os.

Zgłoszenia
Nabór zakończony

TOP